Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Programy i projekty
Programy i projekty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dopuszczone do realizacji przez Dyrektora Przedszkola nr 156

W roku szkolnym 2021/2022
obowiązuje program wychowania przedszkolnego
"PROGRAM WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO "
Wydawnictwo: MAC Edukacja.Autorzy: Wiesława Żaba - Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej”, realizowany we wszystkich grupach,

Program edukacji regionalnej ,,Targówek znamy, na Targówku mieszkamy, na Targówek zapraszamy”, realizowany we wszystkich grupach,

Program „Kraina Dziecięcej Kreatywności” autorstwa Mireli Nawrot, realizowany we wszystkich grupach,

Program „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, realizowany we wszystkich grupach,

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Baby Beatles”, „Tom i Keri” realizowany we wszystkich grupach.

NECIOWE PRZEDSZKOLE

Neciowe Przedszkole", to projekt edukacyjny którego celem jest nauka bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fundacją Orange. Bohaterem projektu jest przyjazny robocik Necio, który zaprasza najmłodszych do wspólnej „zabawy w Internet”. Bohater ten wprowadza przedszkolaki w świat mediów elektronicznych, zwraca uwagę na związane z nimi zagrożenia, uczy podstawowych umiejętności korzystania z komputera.

W ramach projektu zrealizowano w grupie III zajęcia edukacyjne o ww. tematyce. Przeprowadzono w październiku i listopadzie pięć zajęć 30 minutowych w oparciu o scenariusze zajęć, materiał audio, zeszyty ćwiczeń, bajkę, których celem było zapoznanie dzieci z pojęciem "komputer" oraz "Internet", a także oswojeniem ich z klawiaturą komputera i zasadami bezpieczeństwa  korzystania z niego.

Poprzez aktywne słuchanie bajki, naukę piosenek, pracę z zeszytem ćwiczeń i grę ruchową dzieci dowiedziały się, że Internet to przyjazne miejsce, w którym przy wsparciu rodziców można się bezpiecznie bawić, uczyć i poznawać świat.

http://www.necio.pl

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas” - to Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, który realizujemy od 2011 roku w grupach dzieci 5,6 – letnich.

Na poziomie krajowym patronat honorowy nad programem objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, biorąc pod uwagę szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

Program „Czyste powietrze wokół Nas” angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia, walczy z negatywnym zjawiskiem biernego palenia, a także umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach. Najważniejszym celem projektu jest jednak nauczenie dzieci praktycznej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą papierosy i właśnie ta umiejętność ma przynieść w konsekwencji trwałe efekty wykraczające poza wiek rozwojowy dziecka.

Założenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania rożnych źródeł dymów.

2. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

3. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci:

1. Ja i troska o mnie – to, co jest bardzo ważne w tym aspekcie i na co zwracaliśmy szczególna uwag´ to odpowiednie do poziomu i warunków rozwoju, wyjaśnienie określeń:

• co to znaczy odpowiedzialne podejmowanie decyzji,

• jak podejmowane przeze mnie decyzje i działania wpływają na moje zdrowie,

• palenie w mojej obecności i jak ono na mnie wpływa.

2. Ja i relacje z innymi ludźmi:

• uświadomienie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie,

• przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań społecznych sprzyjających zdrowiu,

• wstęp do asertywności, obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem) bez narażania się na agresję innych, z respektowaniem innych osób włącznie.

http://www.pssewawa.pl/

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-28