Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Oddział VI
Oddział VI

ODDZIAŁ VI SMERFY 6 - latki

Nauczycielki prowadzące grupę: p. Weronika Hala, p. Katarzyna Kochańska - Patej

Personel obsługowy: p. Joanna

Godz. pracy oddziału : 08.00 - 15.00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

1. To jestem ja.

2. Moja grupa

3. Moja droga do przedszkola

4.  Idzie jesień… przez las, park

Cele ogólne:

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych
 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aparatu artykulacyjnego, wyraźne wypowiedzi, zwracanie uwagi na poprawność gramatycznąwypowiedzi
 • rozwijanie mowy i pamięci.
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,

Kształtowanie kompetencji matematycznych:

- posługiwanie się liczebnikami głównymi,

- liczenie obiektów, przeliczanie elementów zbioru, 

- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło),

- orientacja w schemacie ciała (prawa-lewa), rozwijanie orientacji przestrzennej:

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: przed, za, po prawej, lewej stronie, wysoko, nisko.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Idzie jesień… przez ogród i sad.

Dziecko: nazywa owoce i je segreguje, wypowiada się na temat opowiadania, rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą dotyku, smaku, wzroku i słuchu, rysuje po śladach rysunków, segreguje owoce do koszyków według rodzaju, przelicza, których jest więcej, a których mniej. Odkrywa litery o, O. Rysuje po śladach rysunków. Poznaje figurę geometryczną – kwadrat. Odkrywa zapis cyfrowy liczb: 1, 2.

Idzie jesień... do zwierząt.

Dziecko: wypowiada się na temat opowiadania, wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Liczy w zakresie sześciu. Odkrywa litery a, A. Rysuje po śladach rysunków. Określa pierwszą głoskę w słowie ananas i nazwach rysunków.

Co z czego otrzymujemy?

Dziecko: wymienia właściwości fizyczne gliny i piasku, podaje przykłady produktów otrzymywanych z gliny i z piasku. Rozpoznaje i nazywa owcę i barana; wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy. Porównuje papiery o różnej grubości, fakturze, w różnych formatach, wypowiada się pełnymi zdaniami, wie, z czego i jak otrzymujemy papier. Odkrywa litery m, M.

Idzie jesień… z deszczem.

Dziecko: wymienia cechy prostokąta, rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat, prostokąt.

Odkrywa litery e, E. Wie, jak powstają chmury i deszcz.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Tematy kompleksowe:

1. Moja rodzina.

2. Mój dom.

3. Moje prawa i obowiązki.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 4.

Cele ogólne:

podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców

dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

rozwijanie mowy- formułowanie dłuższych wypowiedzi na podany temat

poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, utrwalanie poznanych liter

rozwijanie szybkości i zwinności

wyrabianie poczucia świadomości ruchu,

rozwijanie sprawności manualnych -wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych

uświadamianie dzieciom ich praw

zachęcanie do zdrowego stylu życia

zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania się;

zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na powietrzu;

zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia

uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu

Odkrywanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

rozwijanie wrażliwości estetycznej.

budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej,

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci wzrokowej

zachęcanie do współdziałania z innym dziećmi,

wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,

stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci,

Kształtowanie kompetencji matematycznych:

posługiwanie się liczebnikami głównymi,

  liczenie obiektów, przeliczanie elementów zbioru,

rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (trójkąt),

poznanie i nazywanie znaków mniejszości i większości

określanie liczebności zbiorów

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022

Tematy kompleksowe:

1. Mijają dni, miesiące, lata

2. Zima i zwierzęta.

3. Babcia i dziadek.

4. Bezpieczeństwo zimą.

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy oraz umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, wzbogacanie słownictwa,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między nimi,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie i utrwalanie nazw miesięcy,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 • wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonywania prac plastycznych i technicznych,
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin, obserwowanie wzrostu wybranych,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, utrwalanie ich wyglądu
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt leśnych,
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • docenianie wpływu dziadków na wychowanie wnuków oraz ich pomocy w tym procesie,
 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Kształtowanie kompetencji matematycznych:

 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb

Piosenka do nauki

WESOŁA PARA”. (muz. i sł. Krystyna Gowik)

1. Moja babcia i mój dziadek zawsze dają sobie radę

Czy to w zimie, czy to w lecie,

Smutków u nich nie znajdziecie.

A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść,

To wołają mnie:

- chodź tu i ciasteczko weź.

Ref.:

Daba dam x 4

Dziadków wesołych mam.

Daba dam x4

I nikomu ich nie oddam.

2. Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak marzenie

Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie.

A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść,

To wołają mnie, to wołają mnie:

- tylko pieska z sobą weź.

3. Moja babcia i mój dziadek

tak mnie zawsze rozśmieszają.

Czy kolacja, czy obiadek,

To wesołe minki mają.

A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć!

To wołają mnie, to wołają mnie:

dobry humor od nas weź.

Wiersz  do nauki

Dla Babci i Dziadka

 A. Widzowska
Mieć babcię i dziadka to znaczy mieć słońce
i gwiazdki do spania, i całus w kieszonce,
przygody, spacery, dawne opowieści
i stosy prezentów. Aż trudno je zmieścić!

A co damy dziadkom tak bardzo kochanym?
Szczerbatą piosenkę, z tęczy tulipany,
pomoc przy zakupach, wykopki w ogródku
i sprytny odkurzacz do sprzątania smutków.

Mama nam pomoże upiec pyszną babkę
(bo dziadek na babkę od dawna ma chrapkę!).
Można z tobą, dziadku, robić słodkie miny

do babci…to znaczy do pięknej dziewczyny!

Mamy także
tu, na buzi,
uśmiech, który się nie nudzi,
cmok dla babci, cmok dla dziadka.
Całus jest jak czekoladka!
Oto dla Was
cud obrazek,
samodzielny bohomazek.
O! Jest na portrecie babcia.
Dziadek chwali: Cudna żabcia!

Babciu, dziadku, czy Wy wiecie,
że najpiękniej jest na świecie,
gdy bawicie się z wnukami?
Chodźcie porozrabiać z nami!

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-01