Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Oddział V
Oddział V

Oddział V Muminki 5 - latki

Nauczyciele prowadzący - p. Jolanta Wróblewska, p. Ewa Mądra

Personel obsługowy: p. Anna

Godz. pracy oddziału: 07.30 - 16.00 (poniedziałek, piątek), 07.30 - 16.30 (wtorek, środa, czwartek)

Harmonogram telefonicznych konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2021/ 2022.

Pierwszy poniedziałek miesiąca:

Ewa Mądra – godz.12:30- 12:45                        Jolanta Wróblewska – godz. 11:00- 11:15                 

13.09.2021 r.                                                       04.10.2021 r.

08.11.2021 r.                                                       10.01.2022 r.

06.12.2021 r.                                                       07.02.2022 r.

09.05.2022 r.                                                       07.03.2022 r.

06.06.2022 r.                                                       04.04.2022 r.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczo - kształcące na miesiąc Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witajcie w przedszkolu
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła jesień
 4. Co robią zwierzęta jesienią
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie kolegów
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i ruchowej
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • rozwijanie zainteresowania ruchem drogowym
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych pojazdów
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
 • różnicowanie głosek p, b
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
 • posługiwanie się liczebnikami od jeden do sześć w aspekcie głównym i porządkowym
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • wypowiadanie się na temat opowiadania

Piosenka: “Kolorowe liście”

Wiersz: Małgorzata Skrobacz “Przedszkolaki”

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczo - kształcące na miesiąc Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień na działce
 3. O sobie samym
 4. Nasze zmysły
 • zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną.
 • zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • ustalanie równoliczności zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2,
 • wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej.
 • wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną.
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną.
 • przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,
 • uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
 • uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 • podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 • poznawanie różnych rodzajów okularów.

Piosenka:  “Podaj rękę koleżance” (sł. Alicja Woy-Wojciechowska)..

Wiersz: “Pod drzewami” Danuta Gellnerowa

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczo - kształcące na miesiąc Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne nastroje
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Moje domowe zwierzątko
 4. Urządzenia elektryczne
 • Utrwalenie nazw pór roku
 • Poznawanie właściwości wody
 • Zabawa badawcza Co pływa? Co tonie?
 • Wyjaśnianie zjawiska powstawania mgły
 • Doświadczenie Jak powstają chmury?
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z jesienią
 • Malowanie jesiennej przyrody techniką mokre w mokrym
 • Zapoznanie z literą i: małą i wielką
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • Uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka
 • Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności
 • Zapoznanie z pracą stomatologa
 • Poznawanie nazw posiłków i pór dnia
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5
 • Zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną
 • Zagadki słowne i ruchowe na temat zwierząt
 • Poznanie techniki origami
 • Poznawanie swoich praw i obowiązków
 • Poznawanie właściwości magnesu
 • Zapoznanie z literą d: małą i wielką drukowaną
 • Zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym
 • Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii
 • Odkrywanie złych i dobrych przewodników ciepłaza pomocą doświadczeń z ciepłąi z zimną wodą
 • Zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Zabawa dydaktyczna Który z kolei? Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.
 • Zabawa matematyczna W sklepie z artykułami AGD.  Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem
 • Zabawa dydaktyczna Kolorowe figury . Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczo - kształcące na miesiąc GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Tu rosły paprocie
 2. Nadchodzi zima
 3. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł
 4. Święta, święta
 • Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów
 • Dowiadywanie się, jak i z czego powstaje węgiel
 • Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla
 • Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki
 • Zabawy badawcze – poznawanie właściwości fizycznych soli kamiennej i węgla kamiennego
 • Zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną
 • Dostrzeganie cykliczności pór roku
 • Opowiadanie o zimie- tworzenie dłuższych wypowiedzi
 • Segregowanie ubrań na letnie i zimowe
 • Utrwalanie nazw elementów pogody
 • Zapoznanie z literą y: małą, drukowaną
 • Rozpoznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • Doskonalenie techniki wycinania
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole z podziałem zadań
 • Zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną.
 • Utrwalanie znajomości własnego adresu
 • Ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej
 • Poznawanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia w innych krajach europejskich niż Polska

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Małe figury, duże figury – ćwiczeniaklasyfikacyjne- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Groźne dinozaury – ćwiczenia w liczeniu-Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Liczymy śniegowe kule - zabawa matematyczna- wprowadzenie dodawania jako przybywania. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6
 • Bombki oraz Śniegowe gwiazdki- ćwiczenia w liczeniu-zabawy matematyczne. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0
 • wprowadzane litery:

                                 l  L            y            r  R


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-24