Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Oddział I Krasnale
Oddział I Krasnale

ODDZIAŁ I KRASNALE 3 latki

Nauczyciele prowadzący - p. Grażyna Klincewicz, p. Beata Stańczak

Personel obsługowy: p. Dominika, p. Edyta

Godz. pracy oddziału: 07.00 - 17.00

HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH W GRUPIE I „KRASNALE”
6 października 2021
3 listopad 2021
1 grudzień 2021
5 styczeń 2022
2 luty 2022
2 marzec 2022
6 kwiecień 2022
4 maj 2022
1 czerwiec 2022
W godzinach 13.00-14.00

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

1 i 2. Pierwszy raz w przedszkolu.

3. Nadeszła jesień.

4. Co robią zwierzęta jesienią?

Cele:

*Poznawanie przedszkola, sali zabaw oraz innych miejsc, takich jak łazienka, szatnia oraz plac zabaw.

*Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek, kącików zainteresowań), umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką.

*Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami.

*Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią, obserwowanie ich.

*Poznanie wybranych gatunków drzew ich liści i owoców (kasztany, żołędzie, jarzębina).

*Poznawanie wielozmysłowo liści, robienie z nich bukietów, segregowanie ich według koloru i kształtu.

*Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt leśnych.

*Naśladowanie głosów wybranych zwierząt leśnych.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

JESIEŃ W SADZIE

 • rozpoznawanie i nazywanie owoców,
 • podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się,
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • odpowiadanie na pytania,
 • nazywanie barw podstawowych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek ,
 • porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie słów: mało, dużo, tyle samo,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • przeliczanie w zakresie 3.

JESIEŃ W OGRODZIE

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2021

Tematy kompleksowe:

1.Pada deszcz.

2. Dbamy o zdrowie.

3. Domowi ulubieńcy.

4.Urządzenia w moim domu.

1.Pada deszcz

 • Rozwijanie inwencji twórczej:
 • Rozwijanie mowy – wypowiadanie się na określony temat; Udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Rozwiązywanie zagadek o parasolu i deszczu.
 • Słuchanie opowiadań – dłuższe skupienie uwagi.
 • Oglądanie zdjęć, wskazywanie parasoli, określanie do czego służą.
 • Zabawy ortofoniczne.
 • Słuchanie piosenek, wspólne śpiewanie.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – co do siebie nie pasuje?
 • Zabawy plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych: rysowanie, kolorowanie, malowanie, lepienie.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, dźwiękowo – naśladowczych, paluszkowych, z chustą animacyjną.
 • Zabawy matematyczne: ćwiczenia liczbowe w formie opowieści ruchowej – umiejętność liczenia w zakresie 3.
 • Zabawy matematyczne: łączenie w pary według podanej cechy ( mały-duży, kolorami).
 • Znajomość i nazywanie kolorów podstawowych.
 • Zabawy z wodą ( przelewanie, wlewanie, pluskanie…)
 • Powtarzanie, zapamiętywanie (nauka) rymowanek, wyliczanek.
 • Obserwacja zmian w otoczeniu późną jesienią (obserwacja , drzew , chmur…)

2.Dbamy o zdrowie.

 • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych;
 • Zapoznanie się z pracą stomatologa;
 • Dbanie o czystość i porządek, tym samym o zdrowie;
 • Zabawy na świeżym powietrzu uświadomienie korzyści zdrowotnych wynikających z częstego przebywania na świeżym powietrzu. Zabawa z bankami mydlanymi;
 • Czynny udział w zabawach ruchowych, zabawach przy muzyce ruchowo – naśladowczych, muzyczno – ruchowych, twórczych i rozwijających spostrzegawczość;
 • Próby przedstawiania ruchem różnych czynności;
 • Uważne słuchanie tekstu czytanego;
 • Rozwijanie mowy – odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza, opowiadania itp.
 • Rozwijanie twórczości plastycznej i sprawności manualnej rysowanie, malowanie, klejenie, cięcie rwanie;
 • Słuchanie piosenek – dowolny taniec przy piosence, wspólne śpiewanie;
 • Rozpoznawanie wysokości dźwięków – reagowanie określonym ruchem rytmizowanie tekstu;
 • Porównywanie: kształtów, kolorów, zapachów masy (lekkie, ciężkie);Klasyfikowanie;
 • Określanie wielkości (małe – duże), tworzenie kompletów;
 • Zgodna zabawa z kolegami przestrzeganie zasad i umów zawartych w grupie.

3.Domowi ulubieńcy.

 • Rozwijanie mowy i pamięci;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Recytacja wiersza;
 • Rozwiązywanie rymowanych zagadek;
 • Ćwiczenia artykulacyjne w formie zabawy inscenizacyjnej;
 • Czynne uczestniczenie w zabawach muzycznych ze śpiewem rytmicznych, plastycznych , ruchowych matematycznych ;
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej ;
 • Ćwiczenia graficzne i pantomimiczne – naśladowanie ruchów ;
 • Rozwijanie umiejętności szybkiego reagowania ;
 • Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich ;
 • Liczenie do 3 , segregowanie ;

4.  Urządzenia w moim domu.

 • Rozwijanie mowy , wypowiadanie się na określony temat ;
 • Zabawy integracyjne – przestrzeganie ustalonych zasad ;
 • Ćwiczenia słuchowe – zagadki ;
 • Znajomość urządzeń elektrycznych i bezpiecznego posługiwania się nimi ;
 • Wyraźne artykułowanie głosek ;
 • Zachęcanie do dbania o ład i porządek w otoczeniu.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021

Czy smoki to dinozaury?

Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej.

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Wypowiadanie się prostymi zdaniami,

Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

To już zima

Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie, korzystanie z toalety.

Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw, odpowiadanie na pytania.

Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

Budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),

Podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,

budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania, liczenie palców, przedmiotów itp., używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

Święta tuż- tuż

Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

Rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają.

Ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami, obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022

Zwierzęta są głodne

Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

Nabywanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, np.: powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementem skoku, podskoku,
z elementami toczenia, rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich.

Różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich.

Powtarzanie krótkich rymowanek.

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

Składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Składanie ubrań przed leżakowaniem.

Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką.

Zimo, baw się z nami.

Nabywanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, np.: powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np.: mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystanie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby).

Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Uważne słuchanie rozmówcy.

Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

Recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.

Liczenie palców, przedmiotów.

Babcia i dziadek

Udział w porządkowaniu Sali po skończonej zabawie.

Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką.

Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek.

Dzielenie się swoimi przeżyciami.


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-01