Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Wydarzenia

Nasza przygoda z optymizmem zaczęła się w roku 2010, wtedy to odbyło się w przedszkolu wspólne szkolenie z Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 156 i 18, prowadzone przez Panią Mirellę Nawrot. Prowadząca przybliżyła założenia, zasady i cele programu. Przekazała pakiet optymistycznych materiałów w czarodziejskich pudłach oraz tabliczkę „Optymistyczne Przedszkole”, życząc wielu sukcesów i wychowania optymistycznych przedszkolaków. 

Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces każdego wychowanka. Wszystkie dzieci otrzymują indywidualne paszporty do kariery.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też, by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy. Tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.

Optymistyczne przedszkole to takie, które stworzy warunki do tego, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Obdarzy je miłością i OPTYMIZMEM, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposaży w optymistyczną radość tworzenia.

Cel wychowania to rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Nauczycielki i cały personel zwracają się do dzieci stosując zasady optymistycznego wychowania przedszkole współpracuje z rodzicami, wszyscy uczą się życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni, rozwiązywania problemów. Personel stale pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych, urządzenie wnętrza sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju, rozwojowi zainteresowań dzieci.

REGULAMIN KLUBU RODZICA W OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU NR 156 W WARSZAWIE, UL. ŻUROMIŃSKA 2A

1. Do Klubu mogą należeć wszyscy rodzice, opiekunowie oraz dziadkowie naszych wychowanków.

2. Aby zostać członkiem Klubu Rodzica wystarczy zgłosić taką chęć.

3. Spotkania Klubu odbywają się w przedszkolu w ustalonym przez członków terminie, w godzinach popołudniowych.

4. Tematyka spotkania uzgadniana jest wspólnie przez członków Klubu.

5. Bardzo ważnym elementem spotkania Klubu jest rozmowa rodziców,  dzielenie się doświadczeniami i problemami wychowawczymi.

6. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, mile widziane jest serwowanie domowych wypieków, słodkich specjałów rodziny.

7. Za merytoryczną stronę spotkań, zaproszenie gości, odpowiedzialny jest dyrektor oraz koordynator programu.

8. We wszystkich spotkaniach Klubu mogą uczestniczyć pracownicy przedszkola.

9. Członkowie Klubu mogą zgłaszać wnioski i propozycje tematyki spotkań. Organizatorzy winni w miarę możliwości realizować te oczekiwania.

10. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o miłą i przyjazną atmosferę podczas spotkań Klubu Rodzica.

Regulamin opracowała Marzanna Tobera - koordynator programu.

Regulamin zatwierdzono na spotkaniu w dniu 22.11.2011 r.

OPTYMISTYCZNE KSIĄŻKI DO POCZYTANIA

„Optymistyczne dziecko” M. E.P. Seligmann, Media Rodzina, Poznań 1997

,,Małe dzieci – duże uczucia” H. Baum, Wydawnictwo Naukowe Jedność, Kielce 2002

„Sekrety szczęśliwego dzieciństwa” S. Biddulph, Dom Wydawniczy REBIS,  Poznań 2004

„Inteligencja moralna dzieci” R. Coles, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2004

„Bajki, które leczą” D. Brett, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  Gdańsk 2002

„Mądre wychowanie”  S. Grimm, Wydawnictwo Moderski i S-ka,  Poznań 1999

CECHY OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW:

 - są pełne inicjatywy

 - wolą współpracę niż rywalizację

 - chętnie się uczą, maja szerokie

 - zainteresowania i rozwijają talenty

 - są kreatywne i pełne fantazji

 - odróżniają dobro od zła, są empatyczne i przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów

 - mają poczucie pewności i wiary w swoje możliwości.

http://partner.edu.pl/

 

Optymistyczne