Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział VI
Oddział VI

ODDZIAŁ VI SMERFY 6 - latki

Nauczycielki prowadzące grupę: p. Weronika Hala, p. Katarzyna Kochańska - Patej

Personel obsługowy: p. Joanna

Godz. pracy oddziału : 08.00 - 15.00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

1. To jestem ja.

2. Moja grupa

3. Moja droga do przedszkola

4.  Idzie jesień… przez las, park

Cele ogólne:

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych
 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aparatu artykulacyjnego, wyraźne wypowiedzi, zwracanie uwagi na poprawność gramatycznąwypowiedzi
 • rozwijanie mowy i pamięci.
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,

Kształtowanie kompetencji matematycznych:

- posługiwanie się liczebnikami głównymi,

- liczenie obiektów, przeliczanie elementów zbioru, 

- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło),

- orientacja w schemacie ciała (prawa-lewa), rozwijanie orientacji przestrzennej:

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: przed, za, po prawej, lewej stronie, wysoko, nisko.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Idzie jesień… przez ogród i sad.

Dziecko: nazywa owoce i je segreguje, wypowiada się na temat opowiadania, rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą dotyku, smaku, wzroku i słuchu, rysuje po śladach rysunków, segreguje owoce do koszyków według rodzaju, przelicza, których jest więcej, a których mniej. Odkrywa litery o, O. Rysuje po śladach rysunków. Poznaje figurę geometryczną – kwadrat. Odkrywa zapis cyfrowy liczb: 1, 2.

Idzie jesień... do zwierząt.

Dziecko: wypowiada się na temat opowiadania, wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Liczy w zakresie sześciu. Odkrywa litery a, A. Rysuje po śladach rysunków. Określa pierwszą głoskę w słowie ananas i nazwach rysunków.

Co z czego otrzymujemy?

Dziecko: wymienia właściwości fizyczne gliny i piasku, podaje przykłady produktów otrzymywanych z gliny i z piasku. Rozpoznaje i nazywa owcę i barana; wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy. Porównuje papiery o różnej grubości, fakturze, w różnych formatach, wypowiada się pełnymi zdaniami, wie, z czego i jak otrzymujemy papier. Odkrywa litery m, M.

Idzie jesień… z deszczem.

Dziecko: wymienia cechy prostokąta, rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat, prostokąt.

Odkrywa litery e, E. Wie, jak powstają chmury i deszcz.


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04