Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział V
Oddział V

Oddział V Muminki 5 - latki

Nauczyciele prowadzący - p. Jolanta Wróblewska, p. Ewa Mądra

Personel obsługowy: p. Anna

Godz. pracy oddziału: 07.30 - 16.00 (poniedziałek, piątek), 07.30 - 16.30 (wtorek, środa, czwartek)

Harmonogram telefonicznych konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2021/ 2022.

Pierwszy poniedziałek miesiąca:

Ewa Mądra – godz.12:30- 12:45                        Jolanta Wróblewska – godz. 11:00- 11:15                 

13.09.2021 r.                                                       04.10.2021 r.

08.11.2021 r.                                                       10.01.2022 r.

06.12.2021 r.                                                       07.02.2022 r.

09.05.2022 r.                                                       07.03.2022 r.

06.06.2022 r.                                                       04.04.2022 r.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczo - kształcącena miesiąc Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witajcie w przedszkolu
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła jesień
 4. Co robią zwierzęta jesienią
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie kolegów
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i ruchowej
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • rozwijanie zainteresowania ruchem drogowym
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych pojazdów
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
 • różnicowanie głosek p, b
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
 • posługiwanie się liczebnikami od jeden do sześć w aspekcie głównym i porządkowym
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • wypowiadanie się na temat opowiadania

Piosenka: “Kolorowe liście”

Wiersz: Małgorzata Skrobacz “Przedszkolaki”

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczo - kształcące na miesiąc Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień na działce
 3. O sobie samym
 4. Nasze zmysły
 • zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną.
 • zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • ustalanie równoliczności zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2,
 • wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej.
 • wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną.
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną.
 • przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,
 • uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
 • uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 • podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 • poznawanie różnych rodzajów okularów.

Piosenka:  “Podaj rękę koleżance” (sł. Alicja Woy-Wojciechowska)..

Wiersz: “Pod drzewami” Danuta Gellnerowa

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-01