Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE 4 - latki.

Nauczyciele prowadzący - p. Paulina Worotnicka, p. Justyna Maliszewska, dyr. Mariola Drzewińska

Personel obsługowy: p. Alina

Godz. pracy oddziału: 08.00 - 16.00

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE WRZESIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu !
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła je
 4. Co robią zwierzęta jesienią?
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE PAŹDZIERNIK 2021

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień w ogrodzie.

3. O sobie samym.

4. Moje zmysły.

Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów

Kształtowanie poczucia rytmu oraz pamięci muzycznejRozwijanie sprawności fizycznej

Rozwijanie mowy

Kształtowanie kompetencji matematycznych w tym rozwijanie umiejętności porównywania długości

Rozwijanie orientacji przestrzennej

Rozwijanie sprawności manualnej

Rozwijanie umiejętności zabawy w grupie, dzielenie się zabawkami

Obserwowanie zmieniającej się przyrody jesienią

Zdobywanie wiedzy na temat owoców i warzyw, poznanie krajowych i egzotycznych owoców

Rozwijanie empatii i umiejętnego wyrażania emocjiWykonywanie prac plastycznych na temat jesieni


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04