Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział III
Oddział III

Oddział III TELETUBISIE 4 - latki

Nauczycielki prowadzące grupę: p. Aleksandra Malarczyk, p. Elżbieta Firchał

Personel obsługowy : p. Bogumiła

Godz. pracy oddziału 08.00 - 16.00

Szanowni Rodzice,
Konsultacje telefoniczne ( 22 811 42 52) z nauczycielkami grupy II w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 odbywać się będąw godzinach 13.00-13.30 w następujących terminach:

04.10.2021

08.11.2021

06.12.2021

10.01.2022

Po wcześniejszym poinformowaniu nauczycielek o temacie rozmowy najpóźniej w piątek przed konsultacjami.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021   

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu !
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła je
 4. Co robią zwierzęta jesienią?
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC Październik 2021   

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień w ogrodzie.

3.O sobie samym.

4. Moje zmysły.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów
 • Kształtowanie poczucia rytmu oraz pamięci muzycznej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych w tym rozwijanie umiejętności porównywania długości
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności zabawy w grupie, dzielenie się zabawkami
 • Obserwowanie zmieniającej się przyrody jesienią
 • Zdobywanie wiedzy na temat owoców i warzyw, poznanie krajowych i egzotycznych owoców
 • Rozwijanie empatii i umiejętnego wyrażania emocji
 • Wykonywanie prac plastycznych na temat jesieni

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04