Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział II Misie
Oddział II Misie

Oddział II MISIE 3 - latki

Nauczyciele prowadzący - p. Dominika Gąsiorowska, p. Katarzyna Kołakowska

Personel obsługowy: p. Magdalena, p. Izabela

Godz. pracy oddziału: 06.30 - 16.30

Konsultacje telefoniczne: Pierwszy wtorek miesiąca godzina 10.50 *

5.10.2021

*9.11.2021

7.12.2021

*11.01.2022

1.02.2022

1.03.2022

05.04.2022

*10.05.2022

07.06.2022

Po wcześniejszym umówieniu się e-mailowo lub osobiście

(min. 2 dni wcześniej) w celu ustalenia kolejności telefonów.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- kształcące na miesiąc wrzesień w grupie II

Pierwszy raz w przedszkolu (2 tygodnie)

To ja :
Podawanie informacji o sobie
– podawanie imienia, nazwiska
Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

– ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
– zakładanie ubrań, butów
– korzystanie z toalety.
Nasza grupa:
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
– poznawanie imion dzieci z grupy

– poznanie swojego znaczka rozpoznawalnego;

– poznanie kącików w sali;
– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
– podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Nadeszła jesień.

Poznajemy przyrodę:
Jesień
– obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę;

- poznawanie nazw wybranych drzew; zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

Co robią zwierzęta jesienią?

Poznajemy przyrodę
Jesień
– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- kształcące na miesiąc październik

JESIEŃ W SADZIE

 • rozpoznawanie i nazywanie owoców,
 • podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się,
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • odpowiadanie na pytania,
 • nazywanie barw podstawowych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek ,
 • porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie słów: mało, dużo, tyle samo,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • przeliczanie w zakresie 3

JESIEŃ W OGRODZIE

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

JAKI JESTEM                                    

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
 • nazywanie danych części ciała.

MOJE ZMYSŁY                                        

 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04