Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział I Krasnale
Oddział I Krasnale

ODDZIAŁ I KRASNALE 3 latki

Nauczyciele prowadzący - p. Grażyna Klincewicz, p. Beata Stańczak

Personel obsługowy: p. Dominika, p. Edyta

Godz. pracy oddziału: 07.00 - 17.00

HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH W GRUPIE I „KRASNALE”
6 października 2021
3 listopad 2021
1 grudzień 2021
5 styczeń 2022
2 luty 2022
2 marzec 2022
6 kwiecień 2022
4 maj 2022
1 czerwiec 2022
W godzinach 13.00-14.00

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

1 i 2. Pierwszy raz w przedszkolu.

3. Nadeszła jesień.

4. Co robią zwierzęta jesienią?

Cele:

*Poznawanie przedszkola, sali zabaw oraz innych miejsc, takich jak łazienka, szatnia oraz plac zabaw.

*Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek, kącików zainteresowań), umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką.

*Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami.

*Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią, obserwowanie ich.

*Poznanie wybranych gatunków drzew ich liści i owoców (kasztany, żołędzie, jarzębina).

*Poznawanie wielozmysłowo liści, robienie z nich bukietów, segregowanie ich według koloru i kształtu.

*Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt leśnych.

*Naśladowanie głosów wybranych zwierząt leśnych.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

JESIEŃ W SADZIE

 • rozpoznawanie i nazywanie owoców,
 • podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się,
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • odpowiadanie na pytania,
 • nazywanie barw podstawowych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek ,
 • porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie słów: mało, dużo, tyle samo,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • przeliczanie w zakresie 3.

JESIEŃ W OGRODZIE

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04